Duiken

Enkele duikplekken in de Sound of Mull (requires Flash)

Hierboven: Een ruwe plattegrond met de duikplekken die op deze pagina beschreven worden.

Hispania

Multibeam sonar image of the Hispania. Dit Zweedse handelsschip (644 ton netto) is gezonken in 1954. Het wrak is redelijk intact en hoewel ze langzaam uiteenvalt, blijft dit één van de mooiste wrakken van Schotland om op te duiken. De groei aan zeeplanten over de romp is gedurende de zomermaanden uitzonderlijk groot. Alleen duiken in dood tij.

Shuna

Multibeam sonar image of the Shuna. Gezonken in 1913 terwijl het een lading kolen aan boord had, dit stalen stoomschip, gebouwd in Nederland (880 ton netto), is ontdekt in 1991, en ligt intact en rechtop op 30 meter diepte (16 meter tot het dek). Op dit wrak kan bij alle getijden gedoken worden.

Rondo

Multibeam sonar image of the Rondo, the double line for the bow (bottom left) is an artefact of the technique. Gezonken in 1935, deze zware stomer (2363 ton en 80 meter lang) ligt met de boeg naar beneden op 54 meter diepte op een steile helling met het achtersteven op 9 meter diepte. Het schip is redelijk intact en er is een doorgang tussen de kiel en de rotsen op ongeveer 27 meter. Alleen duiken in dood tij.

Fuinary Rocks

Sea lemon, photographed beneath some kelp close to shore at Fuinary. Een interessante en pittoreske duik tussen de navigatieboei en de kust te midden van een reeks riffen en ravijnen, dichtbij de kust. Veel zeeleven tussen de rotsen en op de zandbanken, inclusief zeetong (zie foto), en wasroos (zee-anemoon). Zeepoliepen kunnen worden gevonden op dieptes van 20 meter en meer. Deze kustduik is heel goed te doen vanaf de parkeerplaats vlak voor de Wishing Stone op de weg naar Drimnin. Het is het makkelijkst om met vloed het water in te gaan.

Pennygown Quarry

Vanaf de kust glooit de zandbodem tot 20 meter diepte voordat het een klif wordt met een diepte van 70 meter. De geologische rotslagen lopen diagonaal met veel spleten vol zeeleven.

De John Preston

Het wrak van de schoener John Preston, gebouwd in 1855 in Noord Wales, ligt op een richel zo’n 14-18 meter onder water. Dit uiteengevallen wrak en de steile wand vlakbij zorgen voor een interessante duik bij zowel eb als vloed.

Onderwater archeologie van de John Preston

Lochaline West Pier

Dit is een uitmuntende kustduik met een drop-off van meer dan 90 meter. Sponzen, anemonen, zacht koraal en heel veel vis maakt dit een aangename duik.

De plek staat goed bekend als trainingslocatie voor diepe duiken. Houd er rekening mee dat dit een werkpier is dat ook veel gebruikt wordt door hengelaars en lijnvissers – pas dus op dat je niet verward raakt in oude lijnen.

Lochaline Hotel Beach

A dahlia anemone with a diameter of about 10cm, photographed on the wall off Lochaline Hotel beach. Het zandstrand voor het hotel glooit langzaam af tot een steile wand, wat contrasterende milieus en dus ook een grote diversiteit aan zeeleven biedt in één duik. Het ondiepe gebied bij de lagune, met zijn zandbodem en interessante zeeleven, is een goede oefenplek voor onervaren duikers.

Avon Rock

Een ondiep rif tussen de kust en de rode navigatieboei direct aan de overkant van Lochaline. Grote keien, rotsspleten, en een steile helling tot 50 meter diep zorgen voor een interessante afwisselende duik.

Ardtornish Bay

Bathymetry of Ardtornish bay, showing the steep glacial sill cutting across the Sound running from Ardtornish Point. Een plek waar meestal goed op kammosselen gedoken kan worden, met grind en modder op de vlakke geleidelijk aflopende zeebodem van de binnenbaai. Voor een mooie duik, volg de rotsglooiing vlakbij de kust van Ardtornish Point tot aan de baai. Houd er rekening mee dat er sterke stromingen kunnen plaatsvinden rond de Point en plan je duiken daarom zorgvuldig.

The Evelyn Rose

Multi beam image of the Evalyn Rose site. De treiler Evelyn Rose uit Grimsby (130 ton netto) zonk bij Ardtornish Point in 1954 en verloor daarbij – op twee na – alle bemanningsleden. Het wrak ligt in diep water en was herontdekt door Lochaline Dive Centre in 2004 als onderdeel van een reeks zij-scan sonar onderzoeken op plaatsen met wrakken in de Sound (we geloven niet dat iemand ooit op dit wrak heeft gedoken gezien de extreem diepe ligging ervan).

Scallastle Bay

Cannon being investigated in Scallastle Bay. Gemarkeerd op oude kaarten als een Admiralty Anchorage Area, deze baai ligt vol met wrakdelen, inclusief het kanon dat hier links gefotografeerd is. Ergens in de baai liggen de overblijfselen van een bommenwerper uit de oorlog (Lancaster of Shackleton) – er zijn in Lochaline nog steeds getuigen die zich herinneren hoe zij naar beneden stortte.

Duikplekken in Scallastle Bay

HMS Dartmouth

Photograph of one of the large anchors on the Dartmouth site, with a diver in the background. Dit koninklijke fregat zonk in 1690 en is ondergebracht in de Protection of Wrecks Act 1973. Op dit wrak kan alleen gedoken worden met een vergunning van Historic Scotland. Lochaline Dive Centre houdt op dit moment een bezoekersschema bij waardoor het voor sportduikers mogelijk is om op dit wrak te duiken.

Hoe dit wrak te bezoeken

The Ballista

Verloren gegaan in 1975, terwijl het kolen aan het bergen was van een ander schip dat gezonken was. Haar schoorsteen is zichtbaar in laag water, wat het makkelijk maakt haar te vinden. Dit is een goede ondiepe duik of wrak voor beginnelingen, daar het redelijk beschut ligt.

The Thesis

Multibeam sonar image of the Thesis. Wrak van een Belfast stomer (151 ton netto), verloren gegaan in 1889. Ligt haaks op de kust, met haar boeg op 12 meter en haar achtersteven op 30-35 meter. Grotendeels intact en overwoekerd met zeeleven. Fantastisch wrak om te fotograferen.

De Thesis virtuele rondleiding

De Duart Point duikplek

Side scan of the Duart Point site Dit wrak van een klein oorlogsschip dat verloren is gegaan in 1653 ligt tegen de rotsen onder Duart Castle en is recentelijk onderzocht door professionele onderwater archeologen. Na de opgravingen is de plek met de overblijfselen bedekt met een laag zandzakken, die de natuurlijke onderwater topografie herstellen. De kanonnen die her en der verspreid liggen zijn nog zichtbaar aan de oppervlakte.

De plek is ondergebracht in de Protection of Wrecks Act 1973 en er kan alleen op gedoken worden met een vergunning van Historic Scotland. Lochaline Dive Centre houdt een bezoekersschema bij waardoor het voor sportduikers mogelijk is om op dit wrak te duiken.

Hoe dit wrak te bezoeken

Lochaline Dive Centre is sinds 1999 actief in het ontwikkelen en gebruiken van geavanceerde mariene geofysische technieken om de plaats van wrakken te lokaliseren en inspecteren. Dit werk is bedoeld ten gunste van de duikgemeenschap om hen te helpen complexe wrakken te visualiseren en begrijpen. Het werk helpt ons ook om de wrakken te onderhouden daar zij een belangrijke economische bron voor dit gebied betekenen.

Hieronder zijn aantekeningen en enkele afbeeldingen van het 1999 zoekprogramma beschikbaar:

Zoeken in de Sound

Welkom in Lochaline Dive Centre (in het Nederlands)

Many of the dive sites listed have been illustrated with sonar images acquired by Lochaline Dive Centre. The Centre is currently working on new ways to visualise this sort of data (see ADUS link), which we hope will help you to plan and interpret your dive more effectively.

Multibeam image data generated by Aspect Surveys Ltd., Kongsberg Maritime Ltd., and Cfloor AS, for the Sound of Mull mapping consortium (Historic Scotland, Centre for Digital Imaging DJCAD University of Dundee, Morvern Maritime Centre, and Lochaline Dive Centre)